KAR KUNZ
Aviation Refueling GmbH

Gutenbergstr. 26-30
D-21465 Reinbek (Germany)

Phone: +49 (0) 40 81 97 88-0
Fax: +49 (0) 40 81 97 88-25

E-Mail: info@kar-kunz.de

Karsten Kunz
Management, Controlling, Sales
Phone: +49 (0) 40 81 97 88 14
Mobile: +49 (0) 170 332 67 89
E-Mail: kunz@kar-kunz.de

Jörg Smukal
Authorised Officer, Sales
Phone: +49 (0) 40 81 97 88 17
Mobile: +49 (0) 176 242 741 72
E-mail: smukal@kar-kunz.de

Thomas Löffler
Production
Phone: +49 (0) 40 81 97 88 13
E-Mail: loeffler@kar-kunz.de

Bernd von Assel
Design and Development
Phone: +49 (0) 40 81 97 88 11
E-Mail: vonassel@kar-kunz.de

Waldemar Hanzelmann
Repair, Service, Quality Management
Phone: +49 (0) 40 81 97 88 12
Mobile: +49 (0) 171 123 86 38
E-Mail: hanzelmann@kar-kunz.de

Sabrina Pigors
Materials Management
Phone: +49 (0) 40 81 97 88 16
E-Mail: pigors@kar-kunz.de

Niklas Kröpke
Spare Parts, Repair, Service
Phone: +49 (0) 40 81 97 88 21
E-Mail: kroepke@kar-kunz.de

Contact form

Your Name
*(Required field)
Your E-Mail
*(Required field)
Telephone number
Address
Subject
Your Message

SPAM-Protection
Please enter the fol­low­ing characters.

captcha

Send message